Lietošanas noteikumiPēdējo reizi atjaunināta 07.01.2020

Vispārīgi

Paf darbojas ar mērķi piedāvāt saviem klientiem drošu un sociāli atbildīgu, kā arī individuāli pielāgotu azartspēļu izklaidi. Lai varētu nodrošināt spēļu vietnes www.pafbet.lv darbību un ar to saistītos produktus un pakalpojumus (turpmāk tekstā "Spēļu pakalpojumu"), Paf ir jāapstrādā Tavi personas dati. Uzņēmums Paf sargā Tavu privātumu un apņemas aizsargāt Tavus personas datus, kad Tu apmeklē un izmanto Spēļu pakalpojumu.

Šī Privātuma politika ir spēkā, kad Tu kā Paf spēļu klients izmanto Spēļu pakalpojumu saskaņā ar Paf noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk tekstā "Līgumu") un/vai kad Tu apmeklē Spēļu pakalpojuma vietni, un šī Privātuma politika attiecas uz visu Spēļu pakalpojumu. Paf piedāvā Tev iespēju zināmā mērā kontrolēt, kādā veidā Paf apkopo, izmanto un izplata Tavus personas datus. To var izdarīt, izmantojot spēļu konta iestatījumus, kā arī šajā Privātuma politikā un Sīkdatņu politikā izklāstītajos veidos.

Ir svarīgi, lai Tu izlasītu un iepazītos ar šo Privātuma politiku, kā arī, lai Tu justos droši attiecībā uz to, kā Paf apstrādā Tavus personas datus. Ja Tev radušies kādi papildjautājumi, jebkurā brīdī vari sazināties ar Paf.

Paf ievēro piemērojamās datu aizsardzības tiesību normas un regulas, ieskaitot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas ir tieši piemērojama no 2018. gada 25. maija.

Personas datu pārzinis

SIA PAF Latvija (Paf) ir personas datu pārzinis un ir atbildīgs par visiem Paf apkopotajiem personas datiem un par personas datu apstrādi. Uzņēmums Paf ir arī iecēlis datu aizsardzības speciālistu Paf uzņēmumu grupas ietvaros.

SIA PAF Latvija
(Reģ. Nr. 40203073973)
Grostonas iela 6B
LV-1013, Rīga
Latvija
E-pasts: [email protected]
Tel. +358 20 7910 600

Datu aizsardzības speciālists
Lövdalsvägen 8
PB 241
22101 Mariehamn
Åland, Somija
E-pasts: [email protected]

Izmaiņas

Paf nodrošinātais Spēļu pakalpojums pastāvīgi attīstās, un piemērojamās datu aizsardzības normas var mainīties, tādēļ ir iespējams, ka ik pa laikam Paf būs nepieciešams atjaunināt vai mainīt šo Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Tādēļ atgādinām, ka svarīgi ir pārskatīt šo Privātuma politiku ikreiz, apmeklējot Spēļu pakalpojumu. Šīs Privātuma politikas sākumā ir norādīts datums, kad tajā pēdējo reizi izdarītas izmaiņas.

Bērni

Paf piemēro stingrus vecuma ierobežojumus attiecībā uz Spēļu pakalpojuma izmantošanu. Personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nav atļauts iesniegt savus personas datus uzņēmumam Paf.

Kādus datus Paf apkopo?

1. Datus, ko Tu iesniedz uzņēmumam Paf

Reģistrēšanās

Paf apkopo personas datus, ko Tu iesniedz, reģistrējot spēļu kontu. Lai varētu spēlēt spēles tiešsaistē, ir nepieciešams reģistrēt spēļu kontu Spēļu pakalpojumā. Reģistrējot spēļu kontu, ir jāiesniedz savs vārds un uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums un e-pasta adrese.

Spēļu pakalpojuma administrēšana

Paf apkopo arī tos personas datus, ko Tu iesniedz uzņēmumam Paf saistībā ar Spēļu pakalpojuma administrēšanu, piemēram, informāciju, kas nepieciešama, lai varētu veikt izmaksas uz Tavu bankas kontu vai citu piemērojamu maksājuma metodi. Paf var arī pieprasīt, lai Tu apstiprinātu savu identitāti.

Iespējams, ka Tu iesniedz datus uzņēmumam Paf arī citos gadījumos, piemēram, kad Tu sazinies ar Paf vai piedalies dažādās Paf organizētās aktivitātēs.

2. Datus, ko Paf iegūst no citiem avotiem

Papildu Tevis iesniegtajiem datiem uzņēmums Paf var arī apkopot un/vai atjaunināt personas datus, izmantojot trešās puses, piemēram, pieprasīt datus no dažādām valsts iestādēm vai publiskiem reģistriem.

No trešajām pusēm Paf ievāc šādus datus:

 1. Personu identificējoši dati, piemēram, vārds un uzvārds, personas kods, kas tiek iegūti no publiskiem reģistriem, lai pārliecinātos par Paf rīcībā esošo datu precizitāti.
 2. Dati par personas ienākumiem no nodokļu administrācijas tiek ievākti, lai Paf varētu pildīt savas saistības saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likumu, kā arī – lai Paf varētu konstatēt un pieņemt attiecīgus mērus potenciālu spēlēšanas problēmu gadījumā.
 3. No citiem spēļu pakalpojumu nodrošinātājiem (kas piegādā spēles Paf Spēļu pakalpojumam) iegūtie dati, kas satur vēsturisku informāciju par krāpniecisku vai negodīgu rīcību vai cita veida Līguma, spēļu noteikumu vai piemērojamo tiesību normu pārkāpumiem. Paf apkopo arī datus, ko Tu esi radījis, spēlējot spēļu nodrošinātāja piedāvātās spēles, tai skaitā segmentētus un profilētus datus.
 4. Datus, kurus uzņēmumam Paf saskaņā ar likuma prasībām ir jāpārbauda, piemēram, vai persona nav politiski nozīmīga persona saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likumu. Paf šādas informācijas pārbaudei izmanto apakšuzņēmējus.
 5. Paf izmanto apakšuzņēmējus, kas piedāvā risinājumus krāpnieciskas, noziedzīgas un citādi negodprātīgas rīcības pret Paf un pret Tevi kā spēļu klientu atklāšanai un novēršanai. Šo pakalpojumu ietvaros tiek pārbaudītas ierīces, kas ir pieslēgtas internetam, lai izvērtētu krāpniecības riska līmeni un noskaidrotu, vai jau iepriekš nav novērota negodīga rīcība. Tas palīdz Paf pasargāt savu uzņēmumu no personām, kuru nolūks ir veikt noziedzīgus nodarījumus pret Paf vai Tevi kā spēļu klientu.

3. Datus par spēļu pakalpojuma lietošanu

Paf apkopo arī tos datus, kas veidojas, Tev izmantojot Spēļu pakalpojumu, tai skaitā transakcijas no Tava spēļu konta un uz to. Tas nozīmē, ka Paf uzglabā un apstrādā datus par to, kā Tu izmanto Spēļu pakalpojumu, piemēram, kuras spēles Tu spēlē, kurus rīkus Tu izmanto, datus par naudas pārskaitījumiem starp Tavu kontu un Paf bankas kontiem, kā arī korespondenci starp Tevi un Paf.

Kādā nolūkā Paf apstrādā personas datus

Tālāk tekstā ir izklāstīts mērķis, kādēļ Paf apstrādā Tavus personas datus, kā arī tā tiesiskais pamatojums.

Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Spēļu konta reģistrēšana Apstrāde ir nepieciešama, lai Tu varētu atvērt Pafbet spēļu kontu. Lai varētu spēlēt spēles internetā, ir nepieciešams, lai Tu kā spēļu klients Spēļu pakalpojumā reģistrētu spēļu kontu. Līguma noslēgšana un izpilde – personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, lai Paf varētu noslēgt ar Tevi līgumu, kā arī pildīt šajā līgumā noteiktās saistības.
Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Spēļu pakalpojuma un Tavu datu administrēšana

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai varētu administrēt Spēļu pakalpojumu, tostarp naudas līdzekļu pārskaitījumus starp Tavu kontu un Paf bankas kontiem, kā arī naudas līdzekļu uzglabāšanas un Tavu datu administrēšanas nolūkos.

Spēļu pakalpojuma administrēšana ir nepieciešama arī darījumu attiecību uzturēšanai starp Tev un Paf.

Līguma noslēgšana un izpilde – personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, lai Paf varētu noslēgt ar Tevi līgumu, kā arī pildīt šajā līgumā noteiktās saistības.
Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Individuāli pielāgota Spēļu pakalpojuma nodrošināšana Datus nepieciešams apstrādāt, lai Spēļu pakalpojumā veidotu individuāli pielāgotu saturu, kas tiek panākts, piedāvājot Tev kā spēļu klientam atbilstošu spēļu ieteikumus, prezentējot noteiktus piedāvājumus un tamlīdzīgi. Līguma izpilde – personas datus nepieciešams ievākt un apstrādāt, lai Paf varētu pildīt savas saistības saskaņā ar starp Tevi un Paf noslēgto līgumu.
Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Kvalitatīva klientu atbalsta centra darbības nodrošināšana

Paf piedāvā klientu palīdzības dienesta pakalpojumus pa tālruni, izmantojot e-pastu vai čata funkciju. Paf izmanto Tevis iesniegto informāciju, lai izmeklētu konkrēto situāciju, atbildētu uz jautājumiem un sūdzībām saistībā ar Spēļu pakalpojumu, piemēram, par kļūdām pakalpojumā vai laimestu izmaksu.

Turklāt Paf arī ieraksta sarunas ar klientiem, lai nodrošinātu labāko iespējamo klientu apkalpošanu, kā arī apmācības nolūkos – lai varētu uzlabot un tālāk attīstīt Paf klientu atbalsta centra darbību.

Līguma izpilde – personas datus nepieciešams ievākt un apstrādāt, lai Paf varētu pildīt savas saistības saskaņā ar starp Tevi un Paf noslēgto līgumu.

Gadījumos, kad ar Paf klientu atbalsta centru sazinās persona, kas nav Paf spēļu klients, datu apstrādes pamatā ir likumīga interese. Apstrāde ir nepieciešama gan Tavās, gan Paf interesēs, lai varētu risināt Tevi interesējošo jautājumu.

Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Čata pakalpojuma nodrošināšana noteiktu spēļu ietvaros

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai varētu nodrošināt čata funkciju, ar kuras palīdzību Tu vari sazināties ar Paf un arī noteiktu spēļu ietvaros – ar citiem spēlētājiem.

Datu apstrāde ir nepieciešama arī, lai garantētu pienācīgu saturu un uzvedību čata funkcijas ietvaros: saturs nedrīkst būt aizvainojošs, diskriminējošs, kā arī nav atļauts mudināt uz jebkāda veida pārkāpumiem.

Līguma izpilde – personas datus nepieciešams apstrādāt, lai Paf varētu pildīt savas saistības saskaņā ar starp Tevi un Paf noslēgto līgumu.
Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Spēļu pakalpojuma ļaunprātīgas izmantošanas novēršana, kā arī noziegumu pret Paf un/vai Tevi novēršana un izmeklēšana.

Datu apstrāde nepieciešama, lai novērstu un izmeklētu potenciālus krāpšanas gadījumus vai citu nelikumīgu rīcību.

Datu apstrāde ir nepieciešama arī, lai novērstu un izmeklētu aizskāruma gadījumus, mēģinājumus nelikumīgi pieslēgties Tavam spēļu kontam, kā arī citu likumā vai Līgumā starp Tevi un Paf, kā arī Paf vai citu spēļu nodrošinātāju spēļu noteikumos aizliegtu rīcību.

Turklāt, datu apstrāde ir nepieciešama, lai grantētu Spēļu pakalpojuma drošību, uzlabotu un attīstītu Paf IT vidi, kā arī, lai pasargātu Tevi un Tavu spēļu kontu pret uzlaušanu.

Līguma izpilde – personas datus nepieciešams ievākt un apstrādāt, lai Paf un Tu kā spēļu klients varētu pildīt savas saistības saskaņā ar starp Tevi un Paf noslēgto līgumu.

Gadījumos, kad apstrāde nav nepieciešama, lai pildītu Līgumā starp Tevi un Paf noteiktās saistības, datu apstrādes pamatā ir likumīga interese aizsargāt Spēļu pakalpojumu pret ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī novērst un izmeklēt pārkāpumus pret Paf vai pret Tevi kā spēļu klientu.

Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums

Atbildīga spēlēšana

 • uzturēt sociāli atbildīgu azartspēļu piedāvājumu
 • novērst, kavēt, neitralizēt atkarību no azartspēlēm
 • piedāvāt klientiem dažādus rīkus un pakalpojumus, kas palīdz pieņemt informētus lēmumus par savu spēlēšanas veidu

Paf apstrādā Tavus personas datus, kad Tu kā spēļu klients izmanto tālāk norādīto:

 • Paf rīkus un pakalpojumus, kas palīdz pieņemt apzinātus lēmumus par savu spēlēšanas uzvedību, piemēram, iemaksas limitus, spēļu konta iesaldēšanu vai atgādinājumus par spēlēšanas ilgumu.
 • Paf aptaujas un/vai pašnovērtējuma testu, lai iegūtu informāciju par saviem spēlēšanas ieradumiem.

Paf apstrādā arī tos datus, kas veidojas, Tev izmantojot Spēļu pakalpojumu, tai skaitā Paf veic arī Tavu spēlēšanas ieradumu profilēšanu ar nolūku konstatēt, novērst un aizkavēt ar azartspēlēm saistītu problēmu rašanos.

Paf apstrādā Tavus personas datus arī, lai pārbaudītu, vai Tu neesi iekļauts pašizslēgto spēlētāju reģistrā, kā arī, lai varētu liegt Tev piekļuvi Spēļu pakalpojumam, ja esi to pieprasījis.

Paf patur tiesības liegt Tev piekļuvi Spēļu pakalpojumam, ja Tavi spēlēšanas ieradumi liecina par azartspēļu atkarību un, ja Tu nespēj patstāvīgi kontrolēt savu spēlēšanu vai nepiemēro Paf ieteiktos spēlēšanas ierobežojumus.

Pafbet lapā ir noteikts gada zaudējumu limits, lai nodrošina, ka klienti divpadsmit mēnešu laikā (kalendārā gada laikā) nevar zaudēt vairāk kā 20 000 eiro. Šī ir automatizēta sistēma, kas aprēķina klienta kopējo likmju summu mīnus kopējo laimestu summu. Tiklīdz izdarītās likmes pārsniegs laimestu par 20 000 €, klients nevarēs veikt papildu likmes līdz nākamā kalendārā gada sākumam vai līdz brīdim, kad kāds laimests mainīs zaudējumu summu.

Paf apstrādā arī anonimizētus datus, lai atbalstītu pētījumu atbildīgas spēlēšanas jomā.

Juridisku saistību pildīšana - datu apstrāde ir nepieciešama, lai varētu izpildīt vienu vai vairākus tiesiskos pienākumus, kas ir saistoši Paf.

Piekrišana – piemēram, ja piedalīsies kādā Paf rīkotā aptaujā, Tavu atbilžu apstrādei Paf būs nepieciešama Tava piekrišana, ja vien prasība uzglabāt personas datus nav noteikta ar likumu.

Gadījumos, kad trūkst juridisku saistību vai piekrišanas, datu apstrāde balstās uz pamatu interesi – Paf ir azartspēļu uzņēmums, kas nopietni attiecas pret atbildīgu spēlēšanu, lai varētu novērst un pasargāt Tevi pret kaitīgiem spēlēšanas paradumiem vai ar spēlēšanu saistītām problēmām.

Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Pasākumu un dažādu aktivitāšu, kampaņu, konkursu un turnīru administrēšana, tostarp ceļojumu un apbalvojumu administrēšana.

Tev ir iespēja piedalīties dažādās Paf kampaņās, konkursos, turnīros un pasākumos un citās Paf vai rīkotajās aktivitātēs. Lai Tu varētu piedalīties šajās aktivitātēs, ir nepieciešams apstrādāt Tavus personas datus dalības administrēšanai.

Tāpat arī datu apstrāde ir nepieciešama, ja Tu piedalies kādā no Paf organizētajiem ceļojumiem, kā arī Tava ceļabiedra personas datu apstrāde, ja ceļojumā līdzi ņem arī kādu draugu. Kā spēļu klients vari ņemt līdzi vienu draugu gandrīz visos ceļojumos un pārējos Paf rīkotajos pasākumos.

Līguma pildīšana - datu apstrāde ir nepieciešama, lai Paf varētu pildīt savas saistības saskaņā ar kampaņas vai konkursa noteikumiem.

Gadījumos, kad līgum pildīšana nav piemērojama un Paf apstrādā Tava drauga personas datus ceļojuma vai cita pasākuma administrēšanai, kurā Tavs draugs piedalās, uzņēmumam Paf ir nepieciešama Tava drauga piekrišana personas datu apstrādei.

Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Spēļu popularizēšana un mārketings

Paf apstrādā personas datus, lai varētu popularizēt savus produktus, pakalpojumus un kampaņas, kā arī Paf rīkotos pasākumus.

Paf arī apstrādā personas datus, veicot profilēšanu, lai varētu piedāvāt pielāgotus piedāvājumus un Tev kā spēļu klientam pielāgotu saturu saskaņā ar piemērojamajām tiesību normām. Jebkurā brīdī sava spēļu konta iestatījumos Tu vari atteikties no personīgi pielāgotajiem piedāvājumiem, kas izveidoti, balstoties uz profilēšanu.

Turklāt kā spēļu klients vari arī izvēlēties nesaņemt tiešā marketinga ziņojumus vai saņemt tos tikai caur noteiktiem saziņas kanāliem, izvēloties attiecīgos iestatījumus savā spēļu kontā.

Lūdzam ņemt vērā, ka Paf nodarbojas ar reklāmu tikai Spēļu pakalpojuma ietvaros un reklāmas materiālus sūta tikai tām personām, kas ir Paf spēļu klienti un piekrituši reklāmu saņemšanai.

Likumīgi pamatota interese - datu apstrādes pamatā ir pamatota interese popularizēt Paf un Spēļu pakalpojumu, ieskaitot dažādus Paf organizētos vai sponsorētos pasākumus.
Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Komunikācija

Paf sazinās ar Tevi, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus, piemēram, e-pastu, mobilo tālruni, paziņojumus Spēļu pakalpojumā, ziņojumus Spēļu pakalpojuma iesūtnē un citādi. No Paf saņemtajos ziņojumos var būt iekļauti jaunumi par Paf, informācija par Spēļu pakalpojuma pieejamību un drošību, atgādinājumi un mārketinga ziņojumi no Paf un uzņēmuma sadarbības partneriem. Jebkurā brīdī savā spēļu kontā Tev ir iespēja mainīt ar saziņu saistītos iestatījumus. Ņem vērā, ka nav iespējams atteikties no vispārīgajiem darbības paziņojumiem no Paf, kuros ietilpst reģistrētajiem klientiem paredzētie paziņojumi, ar drošību saistīti un juridiska rakstura ziņojumi.

Turklāt noteiktu spēļu ietvaros Paf Tev nodrošina iespēju sazināties arī ar citiem spēlētājiem, skati tabulā iepriekš iekļauto mērķi "Čata pakalpojuma nodrošināšana noteiktu spēļu ietvaros".

Līguma pildīšana - noteikta saziņa ir nepieciešama, lai Paf varētu pildīt savas saistības saskaņā ar starp Tevi un Paf noslēgto līgumu, piemēram, sniegt informāciju par drošību un juridiskiem jautājumiem.

Likumīgi pamatota interese - noteiktas saziņas pamatā ir likumīga interese spēt nosūtīt informāciju par Paf un popularizēt Paf pakalpojumus un produktus.

Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Attīstīt spēļu pakalpojumu un veikt pētījumus, kā arī tirgus analīzi un statistiskus aprēķinus.

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai attīstītu un uzlabotu Spēļu pakalpojumu un lai padarītu Spēļu pakalpojumu lietotājdraudzīgu (vienkāršu lietošanā).

Lai varētu veikt šos uzlabojumus, Paf analizē klientu uzvedības modeli Spēļu pakalpojumā.

Likumīgi pamatota interese - datu apstrāde balstās uz likumīgu interesi spēt veikt funkcionalitātes, tai skaitā Spēļu pakalpojuma uzlabojumus, kā arī interese piedāvāt lietotājdraudzīgu Spēļu pakalpojumu Paf klientiem.
Mērķis Datu apstrādes nepieciešamības pamatojums Tiesiskais pamatojums
Paf juridisko saistību pildīšana Datu apstrāde ir nepieciešama, lai Paf varētu pildīt savas juridiskās saistības saskaņā ar likuma prasībām vai tiesas vai citu institūciju lēmumiem. Uzņēmumam Paf ir pienākums ievērot piemērojamos likumus par spēļu nodrošināšanu, grāmatvedību, NILLTFN likumu, kā arī ievērot piemērojamos licences noteikumus. Juridisku saistību izpilde - datu apstrāde ir nepieciešama, lai varētu izpildīt vienu vai vairākus tiesiskos pienākumus, kas ir saistoši Paf.

Datu apstrāde citos nolūkos

Galvenais noteikums ir, lai Tavi personas dati tiktu apstrādāti tikai tajā nolūkā, kādā Tavi personas dati tika apkopoti. Taču var būt situācijas, kad Tavi personas dati tiek apstrādāti citos nolūkos, ja vien tie ir saskaņā ar sākotnējo mērķi, kādā Tavi personas dati tika apkopoti. Piemēram, Paf var apstrādāt Tavus personas datus citos nolūkos juridisku iemeslu dēļ.

Uzglabāšanas ilgums

Paf neuzglabā Tavus personas datus ilgāk nekā nepieciešams konkrētajam mērķim. Parasti Paf uzglabā Tavus personas datus maksimāli trīs gadus pēc klientu darījumu attiecību izbeigšanas, lai vajadzības gadījumā varētu nodrošināt Tev nepieciešamo palīdzību, kā arī darbības nepārtrauktības nolūkā, ja gadījumā vēlēsies atkal kļūt par Paf klientu. Likuma prasību dēļ vai saskaņā ar oficiālu iestāžu lēmumu šis laika periods var tikt pagarināts. Pēc tam dati tiek dzēsti vai anonimizēti tādā veidā, lai tos nebūtu iespējams saistīt ar Tavu personu. Taču Tu vari pieprasīt, lai Paf anonimizētu Tavus datus ātrāk, ja vien darījumu attiecības ar Paf ir izbeigtas un uzņēmumam Paf šie dati nav vajadzīgi ar likumu noteiktu juridisku saistību pildīšanai.

Noteiktos gadījumos Paf var uzglabāt Tavus personas datus mazāk nekā trīs gadus pēc klienta darījumu attiecību izbeigšanas. Piemēram, gadījumos, ja piedalījies Paf pasākumos vai citās aktivitātēs, kampaņās, konkursos vai turnīros, tostarp ceļojumos, un, ja laimēji kādas balvas, Paf uzglabā Tavus datus līdz šo aktivitāšu un ar tām saistīto papildu pasākumu beigām.

Ierakstītās sarunas ar klientiem (zvani palīdzības dienestam) Paf uzglabā 90 dienas.

Ja Tu nevēlies saņemt mārketinga materiālus no Paf, tad uzņēmums Paf vairs neapstrādās Tavus personas datus šim konkrētajam mērķim. Tomēr, ņemiet vērā, ka Paf apstrādā Tavus personas datus, lai nodrošinātu to, ka Tu nesaņem mārketinga materiālus. Tas pats arī attiecas uz gadījumiem, kad Tu anulē savu piekrišanu.

Noteiktu spēļu ietvaros pieejamo čata pakalpojumu nodrošina Paf spēļu piegādātāji, un uzņēmumam Paf nav piekļuves spēļu piegādātāja uzglabātajiem reģistriem. Uzņēmums Paf tikai saņem paziņojumu, ja Tu kā spēļu klients esi rīkojies negodprātīgi un neievēro Līgumā par čata pakalpojumu iekļautos noteikumus. Tādēļ Paf uzglabā tikai tos datus, kas saistīti ar čata noteikumu pārkāpumiem.

Paf ir pienākums uzglabāt noteiktus Tavus personas datus ilgāku laika periodu pēc klienta darījumu attiecību izbeigšanas, lai varētu pildīt likumā noteiktās saistības, noteikumus un/vai licences noteikumus. Piemēram, uzņēmumam Paf ir pienākums uzglabāt noteiktus Tavus personas datus piecus gadus pēc klienta darījumu attiecību izbeigšanas saskaņā ar piemērojamajiem azartspēļu likumiem, licences noteikumiem un saskaņā ar NILLTFN likumu. Šajos gadījumos Paf apstrādā tikai tos Tavus personas datus, kas ir nepieciešami šiem konkrētajiem mērķiem.

Paf var arī apstrādāt Tavus personas datus ilgāku laika periodu pēc klienta darījumu attiecību izbeigšanas, ja šie personas dati ietilpst aktīvā tiesvedībā vai izmeklēšanā.

Uz individuālu personu datu analīzi balstīti automatizēti lēmumi

Lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajām likuma prasībām, Paf pārbauda noteiktus Tavus personas datus. Izrietot no tā, tiek pieņemti automatizēti lēmumi – tai skaitā lēmumi par Tavām tiesībām izmantot Paf Spēļu pakalpojumu.

Paf izmanto automatizētus lēmumus arī atbildīgas spēlēšanas jomā, piemēram, klientiem var tikt bloķēta iespēja veikt iemaksas savā spēļu kontā, ja ir sasniegts spēlēšanas gada zaudējumu limits. Automatizēti lēmumi tiek pielietoti arī gadījumos, kad klienta konts tiek bloķēts vai citādi ierobežots. Šādas rīcības mērķis ir novērst, neitralizēt un nepieļaut ar azartspēļu atkarību saistītās problēmas, kā arī identificēt tās, un vērst klientu uzmanību uz saviem spēlēšanas paradumiem.

Paf var arī izbeigtu darījumu attiecības ar klientu vai bloķēt spēļu kontu klienta bezdarbības gadījumā un, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka attiecīgais klients neizmanto Spēļu pakalpojumu.

Personas datu izpaušana un nodošana

Personas datu izpaušana

Paf ievēro stingru konfidencialitāti, apstrādājot Tavus personas datus, un nodod Tavus datus trešajām pusēm tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku, kā arī tikai personām, kuras ir autorizētas apstrādāt personas datus un ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti, vai uz kurām piemērojamas ar likumu noteiktas prasības ievērot konfidencialitāti. Citkārt Paf nodod Tavus personas datus trešajai pusei tikai gadījumos, ja šādai datu izpaušanai ir saņemta Tava piekrišana.

Paf var izpaust Tavus personas datus, ja uzņēmumam ir pienākums tā rīkoties saskaņā ar likumu, regulas noteikumiem vai šos datus pieprasījušas valsts iestādes (policija, nodokļu administrācija vai citas oficiālas institūcijas). Paf var arī izpaust Tavus datus, ja uzņēmumam ir aizdomas par noziedzīgu rīcību.

Personas datu apstrādes atbalstuzņēmumi

Noteiktu Spēļu pakalpojuma daļu nodrošināšanai Paf personas datu apstrādei izmanto atbalstuzņēmumus – tie var būt uzņēmumi, kas apstrādā personas datus Paf vārdā, saskaņā ar Paf sniegtajiem norādījumiem. Tālāk ir norādīti atbalstuzņēmumi, ko Paf izmanto datu apstrādei:

 1. Spēļu nodrošinātāji, lai varētu uzturēt daudzveidīgu spēļu piedāvājumu.
 2. IT uzņēmumi, kas nodrošina operatīvajai darbībai un tehniskajam atbalstam, kā arī Spēļu pakalpojuma uzturēšanai un pārējai Paf darbībai nepieciešamos IT risinājumus.
 3. Uzņēmumi, kas nodrošina maksājumu funkcionalitāti, piemēram, bankas un citi maksājumu pakalpojumu nodrošinātāji.
 4. Uzņēmumi, kas nodrošina pakalpojumus krāpnieciskas rīcības un citu noziegumu un/vai negodprātīgas uzvedības noteikšanai un novēršanai.
 5. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar mārketingu, piemēram, mediju un reklāmas aģentūras un sadarbības partneri/meitas uzņēmumi.

Personas dati tiek izpausti tikai nolūkos, kas atbilst mērķim, kādā Paf veica personas datu apkopošanu, piemēram, lai varētu pildīt Līgumā noteiktās Paf saistības.

Paf kontrolē un pārliecinās, ka katra trešā puse, kas apstrādā personas datus, garantē personas datu drošību, aizsardzību un konfidencialitāti. Ar visām trešajām pusēm, kas apstrādā datus, uzņēmumam Paf ir noslēgts rakstisks līgums, kurā ir izklāstītas saistības, tai skaitā trešās puses apņemšanās ievērot Paf rakstiskos norādījumus, drošības prasības un ierobežojumus un prasības, kas attiecas uz personas datu nodošanu.

PAF uzņēmumu grupas ietvaros

Tavi personas dati šajā Privātuma politikā izklāstītajiem mērķiem var tikt pārsūtīti vai nodoti un apstrādāti Paf uzņēmumu grupas ietvaros, kura sastāv no mātesuzņēmuma Ålands Penningautomatförening (uzņēmuma reģistrācijas Nr. 0280695-6) un tam pilnībā piederošajiem meitasuzņēmumiem, tostarp SIA PAF Latvija. Tavu personas datu izpaušana Paf uzņēmumu grupas ietvaros notiek galvenokārt Tavu datu administrēšanas nolūkos un – lai varētu veikt dažādus ar Spēļu pakalpojumu saistītus pasākumus. Dati var arī tik izpausti, ja Tu spēlē kādā no spēļu pakalpojumiem, kuru nodrošina kāds no Paf meitasuzņēmumiem, kas ir šī specifiskā spēļu pakalpojuma licences turētājs.

Pārējie uzņēmumi

Paf izpauž personas datus citiem uzņēmumiem, ar kuriem Paf ir sadarbība, bet kuri netiek uzskatīti par atbalstuzņēmumiem – šie uzņēmumi ir patstāvīgi personas datu pārziņi. Tas nozīmē, ka šie uzņēmumi patstāvīgi izlemj, kā tiek apstrādāti personas dati. Tie ir:

 1. uzņēmumi, kas nodrošina maksājumu funkcionalitāti, piemēram, bankas un citi maksājumu pakalpojumu nodrošinātāji;
 2. uzņēmumi, kas nodrošina ceļojumu, aviobiļešu viesnīcu rezervēšanu un līdzīga veida uzņēmumi, piemēram, lai varētu organizēt ceļojumus;
 3. uzņēmumi, kas Tev piegādā balvas, kuras vari laimēt, piedaloties kādā no Paf aktivitātēm;
 4. konkrēti spēļu piegādātāji, kas nodrošina spēles Spēļu pakalpojumā;
 5. Zinātniskās pētniecības institūts, kam Paf nodod anonimizētus datus, lai atbalstītu pētījumus atbildīgas spēlēšanas jomā.

Gadījumos, kad Tavi personas dati tiek izpausti uzņēmumam, kurš patstāvīgi apstrādā Tavus personas datus, spēkā ir šī attiecīgā uzņēmuma Privātuma politika un personas datu apstrādes noteikumi.

Lai iegūtu papildinformāciju par uzņēmumiem, kas patstāvīgi apstrādā Tavus personas datus, lūdzu, sazinies ar Paf vai lasi vairāk šeit.

Personas datu nodošana

Paf vienmēr cenšas, lai Tavi personas dati, ciktāl tas iespējams, tiktu apstrādāti Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) ietvaros. Gadījumos, kad personas datus nepieciešams nodot ārpus ES/EEZ robežām, piemēram, izpaužot personas datus personas datu apstrādes atbalstuzņēmumam vai tā apakšuzņēmumam, kas atrodas vai uzglabā personas datus ārpus EU/EES robežām, Paf piemēro visus nepieciešamos un pamatotos juridiskos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai garantētu tādu pašu aizsardzības līmeni kā ES/EEZ ietvaros. Nododot personas datus uz valsti ārpus ES/EEZ, drošības līmenis tiek garantēts caur ES komisijas lēmumu, kurā apliecināts, ka konkrētajā valstī tiek nodrošināts adekvāts aizsardzības līmenis, vai arī kā drošības garants kalpo apliecinājums, ka uzņēmums ietilpst Privacy Shield tīklā un ievēro ES standarta klauzulas. Citi uzticami drošības apliecinājumi ir vispāratzīts uzvedības kods saņēmējvalstī un iekšēji saistošas biznesa prakses piemērošana. Gadījumos, kad Paf nodod personas datus, piemēram uz ASV, datu apstrāde balstās uz ES standarta klauzulām vai uzņēmuma piederību Privacy Shield tīklam.

TAVAS TIESĪBAS

Piekļuves tiesības

Tev ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, respektīvi, saņemt izrakstu (kopiju) par to, kurus Tavus personas datus Paf apstrādā, ja šī informācija negatīvi neietekmē citu personu tiesības un brīvības un ja piekļuve šiem personas datiem nav aizliegta saskaņā ar likuma prasībām, piemēram, kā noteikts NILLTFN likumā. Ņem vērā, ka gadījumos, kad Paf saņem Tavu pieprasījumu par piekļuvi datiem, Paf var pieprasīt no Tevis papildinformāciju, lai grantētu efektīvu šī pieprasījuma apstrādi un pārliecinātos, ka informācija tiek izpausta pareizajai personai.

Labošanas tiesības

Tev ir tiesības pieprasīt nepareizu savu personas datu labojumus, kā arī norādītā mērķa ietvaros tiesības papildināt neprecīzus personas datus.

Kā spēļu klients Tu vari patstāvīgi atjaunināt savu kontaktinformāciju savā spēļu kontā. Ja nepieciešams papildināt vai izlabot citus datus, to var izdarīt, sazinoties ar Paf.

Tiesības uz dzēšanu un tiesības tikt aizmirstam

Tev ir tiesības pieprasīt, lai Paf dzēstu vai izņemtu visus Tavus personas datus vai to daļu, piemēram, ja šie personas dati vairs nav vajadzīgi tam mērķim, kādam tie tika apkopoti vai citādi apstrādāti.

Ņem vērā, ka Paf var noraidīt Tavu pieprasījumu par Tavu personas datu izņemšanu vai dzēšanu, ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Paf saistošiem tiesiskiem pienākumiem, piemēram, saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" vai NILLTFN likumu. Turklāt Paf var arī noraidīt Tavu pieprasījumu par Tavu personas datu dzēšanu vai izņemšanu, ja uzņēmumam ir saistoši likumīgi iemesli datu apstrādei vai ja tas nepieciešams tiesībpamatotu prasījumu celšanai, realizēšanai vai aizstāvībai.

Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu

Tev ir tiesības pieprasīt, lai Tavu personas datu apstrāde tiktu ierobežota, piemēram, ja Tu apšaubi šo personas datu precizitāti vai Tev ir šaubas par to, vai datu apstrāde ir likumīga, taču Tu nevēlies, lai personas dati tiktu dzēsti. Tavu personas datu apstrādei var piemērot ierobežojumus arī, ja tas nepieciešams tiesībpamatotu prasījumu celšanai, realizēšanai vai aizstāvībai, kā arī gadījumos, ja datu apstrāde balstās uz likumīgi pamatotu interesi, lai konstatētu, vai uzņēmuma Paf tiesiskais pamatojums datu apstrādei ir pārāks par Tavām interesēm.

Ņem vērā, ka brīdī, kad Tavu personas datu apstrādei ir piemēroti ierobežojumi, Paf ir tiesības uzglabāt personas datus un apstrādāt šādus personas datus tiesībpamatotu prasījumu celšanai, realizēšanai vai aizstāvībai vai, lai varētu aizstāvēt kādas citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības. Paf var arī apstrādāt šādus datus gadījumos, ja ir saņemta Tava piekrišana, vai ja tam ir pamatots iemesls, kas ir saistīts ar svarīgu sabiedrības interesi.

Tiesības iebilst

Tev ir tiesības izdarīt iebildumus pret noteikta veida datu apstrādi, piemēram, iebilst pret to, ka Paf apstrādā Tavus personas datus tiešā mārketinga nolūkos, un pret datu apstrādi, kas balstīta uz leģitīmu interesi.

Tiešais mārketings

Jebkurā brīdī Tu vari iebilst pret datu apstrādi, kas ir saistīta ar tiešo mārketingu, ieskaitot profilēšanu (iesniegto personas datu analīze), ja profilēšanai ir saistība ar šāda veida tiešo mārketingu.

Kā spēļu klients vari izvēlēties, kurus komunikācijas kanālus Paf var izmantot, lai sūtītu Tev reklāmas materiālus, veicot attiecīgos iestatījumus savā spēļu kontā. Ja nevēlies saņemt nekāda veida mārketinga materiālus, Paf vairs nesūtīs Tev reklāmas un vairs neapstrādās Tavus personas datus šādā nolūkā.

Leģitīmas intereses

Gadījumos, kad Paf pamato datu apstrādi ar leģitīmu interesi, Tev ir tiesības iebilst pret datu apstrādi.

Taču ņem vērā, ka Paf var turpināt datu apstrādi, ja uzņēmumam ir saistošs un no likuma izrietošs pamatojums personas datu apstrādei. Pretējā gadījumā Paf var apstrādāt Tavus personas datus tikai, ja tas nepieciešams tiesībpamatotu prasījumu celšanai, realizēšanai vai aizstāvībai.

Tiesības uz datu pārnesamību

Ja Paf Tavus personas datu apstrādei ir saņēmis Tavu piekrišanu vai apstrādā Tavus personas datus, pamatojoties uz starp Tevi un Paf noslēgto Līgumu, un ja Tu iesniedzi šos personas datus, un to apstrāde notiek automatizētā veidā, tad Tev ir tiesības pieprasīt, lai Tavi personas dati tiktu nodoti citam personas datu pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību).

Piekrišanas atsaukšana

Gadījumos, kad Tavu personas datu apstrādei Paf ir saņēmis Tavu piekrišanu, Tu vari jebkurā brīdī un bez maksas atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Paf klientu palīdzības dienestu.

Ņem vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim veikto datu apstrādi – tā joprojām ir likumīga.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Tu uzskati, ka Paf nav veicis Tavu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajām tiesību normām par personas datu aizsardzību, Tu vari vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Sīkdatnes

Paf izmanto tā dēvētās sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir faili jeb datu vienumi, kas ir saglabāti Tavā ierīcē/ierīcēs, kad Tu apmeklē Spēļu pakalpojumu.

Piekrītot sīkdatņu lietošanai, Tu atļauj Paf uzglabāt informāciju par Taviem interneta lietošanas paradumiem. Ar sīkdatņu palīdzību Paf var atpazīt Tevi un identificēt, kā Tu izmanto Spēļu pakalpojumu katra apmeklējuma laikā. Paf izmanto sīkdatnes arī Spēļu pakalpojuma apmeklējuma pieredzes uzlabošanai un lai piedāvātu Tev personalizētu saturu, kas pielāgots Tavai gaumei un interesēm.

Ar tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumu palīdzību Tev ir iespēja kontrolēt sīkdatņu lietojumu. Taču ņem vērā – ja Tu izvēlēsies bloķēt vai dzēst sīkdatnes, nebūs iespējams garantēt optimālu Paf Spēļu pakalpojuma darbību.

Papildinformāciju par sīkdatnēm un to, kuras sīkdatnes un kā Paf izmanto, lasi Paf Sīkdatņu politikā.

Drošība

Paf pielieto visus nepieciešamos un piemērojamos līdzekļus, lai nodrošinātu Tavu personas datu aizsardzību pret neatļautu apiešanos ar tiem, piemēram, nelikumīgu vai neatļautu apstrādi – zādzību, iznīcināšanu, datu manipulēšanu, izpaušanu un pārsūtīšanu. Īstenotajos drošības pasākumos ietilpst:

 • nozīmīgu ierobežojumu piemērošana personām, kurām ir piekļuve šiem personas datiem;
 • ierobežojumi attiecībā uz to, kādas izmaiņas autorizētās personas drīkst izdarīt;
 • tehniski piekļuves ierobežojumi, tai skaitā datu šifrēšana pārsūtīšanas un uzglabāšanas laikā;
 • ugunsmūra izmantošana;
 • spēcīgas paroles prasības;
 • kā arī signalizācijas sistēmas, kas brīdina par neautorizētu piekļuvi u.c.

Kā papildu privātuma aizsardzības līdzekli, kad vien iespējams, mēs pielietojam pseidonimizāciju. Paf ir arī ISO 270001 sertifikāts.

Sīkfailu iestatījumi

Šajā platformā tiek izmantoti 3 veidu sīkfaili: nepieciešamie, analītikas un reklāmas sīkfaili.

Sīkfailu iestatījumi

Lūdzu, zemāk atlasiet sīkfailus, kurus vēlaties atļaut.

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk
Lasīt vairāk

PAFBET SĪKDATŅU POLITIKA

Mēs (SIA PAF Latvija jeb Pafbet) izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, vietējo datu glabātuvi, izsekošanas pikseļus un/vai digitālos pirkstu nospiedumus (kopā sauktus par "sīkdatnēm"), lai varētu Tev sniegt labāku pieredzi mūsu mājaslapās un mobilajās lietotnēs.

Ir svarīgi, lai Tu justos droši ar to, kā mēs izmantojam sīkdatnes. Par to izmantošanu (un arī kāpēc) skati zemāk.

1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Tavā ierīcē (datorā, mobilajā telefonā vai planšetē), kad Tu apmeklē mūsu spēļu lapas. Pateicoties sīkdatņu izmantošanai, mēs varam arī uzlabot spēļu pakalpojuma apmeklējuma pieredzi un piedāvāt Tev personalizētu saturu, kas pielāgots Tavai gaumei un interesēm.

Sīkdatnes var būt pagaidu (sauktas arī par "sesijas sīkdatnēm") vai pastāvīgas. Sesijas sīkdatnes pazūd, tiklīdz Tu aizver pārlūkprogrammu, kamēr pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā pārlūkprogrammā, līdz sīkdatne ir sasniegusi derīguma termiņu, ja vien to derīguma termiņš netiek pagarināts katru reizi, kad atgriezies tīmekļa lapā.

2. Kādas sīkdatnes mēs izmantojam un kādēļ?

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, gan pirmās, gan trešās puses sīkdatnes. Pirmās puses sīkdatnes mēs veidojam paši, bet trešo pušu sīkdatnes izveido uzņēmumi ar kuriem mēs sadarbojamies vai no kuriem mēs pērkam pakalpojumus. Trešās puses sīkdatnes visbiežāk izmanto, lai apkopotu statistiku par Taviem paradumiem internetā vai iegūtu datus mērķtiecīgam mārketingam un saziņai citās vietnēs.

Mēs izmantojam šādas sīkdatņu kategorijas:

 • Obligāti nepieciešamās sīkdatnes

  Izmantojot mūsu azartspēļu pakalpojumu, Tu piekrīti, ka mēs izmantojam obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Bez šīm sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt pakalpojumu, un mūsu platforma var darboties nepareizi. Obligāti nepieciešamās sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai atcerētos Tavus iestatījumus, uzturētu drošību un spētu izpildīt mūsu saistības pret mūsu partneriem (piemēram, kazino spēļu nodrošinātājiem), lai samaksātu korektas komisijas.

 • Analītikas un statistikas sīkdatnes

  Šīs sīkdatnes ļauj mums noskaidrot un analizēt, kā tiek izmantots mūsu azartspēļu pakalpojums, tās palīdz mums to uzlabot.

 • Reklāmas sīkdatnes

  Ar šo sīkdatņu palīdzību mēs varam parādīt Tev aktuālu informāciju citās platformās, tostarp sociālajos medijos, piemēram, Facebook. Tāpat šīs sīkdatnes palīdz mums sekot līdzi mārketinga rezultātiem.

3. Kā izdzēst sīkdatnes?

Ja nevēlies, lai platformas varētu saglabāt sīkdatnes Tavā ierīcē, vari pielāgot pārlūkprogrammas iestatījumus. Pielāgojot iestatījumus, tiksi informēts(-a) pirms sīkdatne tiek saglabāta Tavā ierīcē. Vari arī konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai noraidītu visas sīkdatnes vai noraidītu tās sīkdatnes, kas nāk no trešajām personām (trešo pušu sīkdatnes).

Tāds pats process ir arī tad, ja vēlies izdzēst sīkdatnes, kas jau ir saglabāti Tavā ierīcē. Atceries, ka iestatījumi jāpielāgo atsevišķi katram izmantotajam pārlūkam.

Lūdzu, ņem vērā, ka bez sīkdatnēm mēs nevaram garantēt, ka mūsu mājaslapas un Tava pieredze tajās būs optimāla.

Tāpat ņem vērā, ka dažādās pārlūkprogrammās tiek izmantotas dažādas metodes, lai konfigurētu sīkdatņu iestatījumus. Šīs sistēmas nav mūsu kontrolē, mēs atsaucamies uz katra pakalpojumu sniedzēja sniegtajām instrukcijām, piemēram, Google Chrome un Firefox.

 

Azartspēles var izraisīt atkarību. Ja jūtat, ka izklaide ir kļuvusi par traucēkli, bloķējiet piekļuvi visiem azartspēļu veidiem.

Bloķējiet sevi